Код

Описание / Продукт

Количество

 

ИГЛИ KOHOPE

 

KH32GX4

Игла за мезотерапия (32G x 4mm)

100 броя/ кутия

 

ИГЛИ MESALYSE

 

KIPIC33G13

Игла за мезотерапия (33G x 13mm)

100 броя/ кутия

010204

Игла за мезотерапия (32G x 4mm)

100 броя/ кутия

010206

Игла за мезотерапия (32G x 6mm)

100 броя/ кутия

010213

„Micro-injection“ игла (32G x 13mm)

100 броя/ кутия

MN31G12

„Micro-injection“ игла (31G x 12mm)

100 броя/ кутия

010304

Игла за мезотерапия (30G x 4mm)

100 броя/ кутия

010306

Игла за мезотерапия (30G x 6mm)

100 броя/ кутия

010313

„Micro-injection“ игла (30G x 13mm)

100 броя/ кутия

010404

Игла за мезотерапия (27G x 4mm)

100 броя/ кутия

010406

Игла за мезотерапия (27G x 6mm)

100 броя/ кутия

010413

„Micro-injection“ игла (27G x 13mm)

100 броя/ кутия

 

КАНЮЛИ MESALYSE

 

MI2438KR

Канюла 24G x 38mm за филър

20 броя/ кутия

MI2550KR

Канюла 25G x 50mm за филър

20 броя/ кутия

MI2740KR

Канюла 27G x 40mm за филър

20 броя/ кутия

 

ИГЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ

 

368837

Игла с камера и предпазител (21G x 50mm)

50 броя/ кутия

367282

Бътерфлайки (21G x 10mm)

50 броя/ кутия

 

СПРИНЦOВКИ Luer-lock

 

309628

Спринцовка 1сс

1 брой

309658

Спринцовка 3сс

1 брой

 

ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

 
 

Държач за епруветки при взимане на кръвта

1 брой

 

Устройство за стерилно прехвърляне на плазмата в спринцовка

1 брой

en_GB