УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ HTTPS://MARVENABEAUTY.COM/

       I.          ВЪВЕДЕНИЕ

„Марвена“ ООД (наричано за краткост „Марвена“) е търговско дружество с ЕИК: 121677845, ИД по ЗДДС: BG121677845, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1799, ж.к. Младост-2, ул. „Свети Киприян“ № 44, тел.: 02/9748944, e-mail: office@marvena.com, което се представлява поотделно от управителите Антон Боянов Андонов и Велизар Антонов Драгоев.

Настоящите Условия за ползване на уебсайт https://marvenabeauty.com/ (наричани за краткост „общи условия“) уреждат използването на уебсайта с адрес: https://marvenabeauty.com/ (наричан за краткост „уебсайт“), управляван от Марвена, включително и всички страници в него.

Тези общи условия не важат за никакви други уебсайтове или за офлайн дейности, осъществявани от нас. С използването на уебсайта Вие приемате, че може да променим, изменим или модифицираме настройките или конфигурациите на вашето устройство или компютър, използвани за достъп до уебсайта, за да можем да оптимизираме използването на уебсайта.

Освен това, моля, прегледайте Политиката за поверителност, която обяснява нашата практика за събиране на информация за посетителите на уебсайта, нейния вид и как можем да използваме тази информация.

Моля, прочетете внимателно и изцяло настоящите общи условия, преди да използвате уебсайта. Те се прилагат с пълна сила при неговото ползване. Използвайки този уебсайт, Вие изцяло и изрично приемате всички правила, съдържащи се тук. Ако не сте съгласни с част или изцяло с общите условия, не трябва да използвате уебсайта. Марвена не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите общи условия.

Марвена запазва правото си променя или допълва общите условия по всяко време без предизвестие. Всеки път, когато искате да използвате уебсайта, моля, проверете общите условия, за да сте сигурни, че разбирате валидните към момента условия.

     II.          СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Цели на уеб сайта
2. Ограничаване на отговорността
3. Задължения на потребителите на уеб сайта
4. Търговска марка и авторски права
5. Препратки (хипервръзки)
6. Поръчки

    III.          ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА

Марвена създаде уебсайта, за да предостави информация за предлаганите козметични, естетични и дерматологични продукти и услуги.

Марвена запазва правото си да обновява съдържанието на уебсайта или части от него, да коригира евентуални грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

   IV.          ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съдържанието на уебсайта се предоставя „такова, каквото е“. Марвена е предприело всички възможни мерки, за да гарантира достоверността, точността, истинността и пълнотата на информацията в уебсайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Марвена не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в уебсайта.

Използването на уебсайта и последващите действия, които потребителят предприема, са изцяло негова отговорност.

Марвена не дължи на потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи (като такси за доставка на интернет връзка, мобилен достъп до интернет и други за ползването на уебсайта).

     V.          ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

„Потребител“ е всяко лице, получило достъп до уебсайта.

Потребителят гарантира, че използва уебсайта в съответствие с общите условия.

Потребителят има право:

  1. да използва уебсайта, информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трети страни;
  2. да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материали от уебсайта единствено за лична употреба с цел да се информира за продуктите и услугите, предлагани от Марвена, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно продуктите и услугите в уебсайта.

Потребителят няма право да използва уебсайта за каквато и да е незаконна цел.

Потребителят няма право да използва уебсайта по начин, който:

  1. е злонамерен, вредоносен, заплашителен или клеветнически;
  2. може да причини обида;
  3. нарушава или потенциално би могъл да наруши законово задължение на трета страна (включително задължение за конфиденциалност) или което нарушава или потенциално би нарушило правото на личен живот;
  4. насърчава дискриминация или има вероятност да подбуди омраза;
  5. може да наруши правата на интелектуална собственост на трети страни или да насърчава незаконно действие.

Потребителят няма право да използва уебсайта с цел злоупотреба с информацията или неговото съдържание без необходимите права, във връзка с каквато и да било търговска цел.

   VI.          ТЪРГОВСКА МАРКА И АВТОРСКИ ПРАВА

Дизайнът, структурата и съдържанието на уебсайта са защитени с авторско право и са собственост на Марвена. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Потребителите нямат право да копират, продават, променят или лицензират части или цялото съдържание на уебсайта, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на продуктите и услугите, предлагани от Марвена.

Уебсайтът съдържа материали, наименования, търговски марки и други, които са собственост на други лица и които са защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Достъпът до уебсайта, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение от страна на Марвена.

  VII.          ПРЕПРАТКИ (ХИПЕРВРЪЗКИ)

В уебсайта има хипервръзки към други уебсайтове, които са собственост на трети страни. Марвена не наблюдава тези препратки в уебсайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

Използвайки препратките, Вие сте наясно, че напускате уебсайта. Марвена не носи отговорност за достъпа към тези външни уебсайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Марвена не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези уебсайтове. Ползването им е единствено Ваша отговорност.

Препратки от трети страници към уебсайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако желаете да поставите препратка във Вашия уебсайт към страница от уебсайта, моля, свържете се с нас.

VIII.          ПОРЪЧКИ

Марвена приема поръчки за закупуване на продукти и услуги, както и запитвания за оферти чрез формата за контакт на уебсайта. Формата изисква задължително въвеждане на следните лични данни: име, фамилия, телефонен номер и имейл. Те са необходими за навременното обслужване на запитването или поръчката от наш служител. Управлението на тези лични данни е подробно описано в Политиката за поверителност.

Всяка поръчка е предмет на отделни условия на закупуване, определени в договор, който се предоставя от търговски представител на Марвена.

Служителите на Марвена полагат всички усилия, за да получите отговор на направеното запитване възможно най-бързо. Въпреки това е възможно да възникнат ситуации или да се появят причини, които да причинят забавяне. Марвена не носи отговорност в случай на забава в отговор или предоставяне на условия за закупуване.


en_GB